Home Cliënten Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen

Waar zorgt Coöperatie Hesterhuizen voor en wat betaalt u zelf?

De zorg waar u gebruik van maakt, staat beschreven in de indicatie die u heeft ontvangen van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in de vorm van een Zorgzwaartepakket (ZZP).

Als u achttien jaar of ouder bent, bent u wettelijk verplicht mee te betalen aan de kosten voor de zorg. Dat wordt de ‘eigen bijdrage Wlz’ genoemd. In de wet is geregeld dat u meebetaalt aan kosten voor de zorg. In deze toelichting staat hoe het is geregeld met de vergoedingen. 

Via de link hieronder krijgt u informatie over de bijdrage die u zelf dient te betalen en wat door Coöperatie Hesterhuizen wordt vergoed.

vergoedingenoverzicht: