Home Cliënten Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning

Iedereen die zorg ontvangt via de Wmo of Wlz heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner denkt met de cliënt mee over het organiseren van de zorg die het beste past. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van de positie, van de cliënt. 

Een cliëntondersteuner staat naast de cliënt, denkt mee en betrekt daar waar mogelijk het sociale netwerk bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in de regio.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is voor de cliënt kostenloos. U kunt hiervoor bijvoorbeeld terecht bij uw gemeente en het zorgkantoor. Voor meer informatie over cliëntondersteuning zie www.clientondersteuning.co.nl

U kunt ook contact opnemen met de leden van Hesterhuizen.

 

Locaties Hesterhuizen

Zoek locatie