Home Cliënten Centrale cliëntenraad

Centrale cliëntenraad

Meepraten over beleid en kwaliteit van zorg

 

Wij vinden het belangrijk dat cliënten hun stem kunnen laten horen over hoe zij de zorg en het welzijn ervaren. 

Binnen Cooperatie Hesterhuizen is een cliëntenraad bestaande uit een vertegenwoordiging van verschillende locaties. Zij praten mee over het beleid, de kwaliteit van zorg en welzijn en behartigen de belangen van cliënten. Zij hebben op een groot aantal punten inspraak, overeenkomstig de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). In deze wet zijn de rechten en plichten van de cliëntenraad en Coöperatie Hesterhuizen vastgelegd. Hieraan kan niet getornd worden. De cliëntenraad zorgt ervoor dat cliënten (en hun familie/vertegenwoordiger) gehoord worden en mee kunnen praten. In het bijzonder over besluiten die voor cliënten van belang zijn. Cooperatie Hesterhuizen is blij met de gevraagde en ongevraagde adviezen van de cliëntenraad.

Advies- en instemmingsrecht

Coöperatie Hesterhuizen informeert de cliëntenraad over zaken van algemeen belang en het algemeen beleid. De cliëntenraad heeft adviesrecht over besluiten die van belang zijn voor cliënten. Coöperatie Hesterhuizen is wettelijk verplicht om bij deze besluiten advies te vragen aan de cliëntenraad. Dat advies moet tijdig worden gevraagd zodat het meegenomen en meegewogen kan worden in de besluitvorming. Het ene besluit is voor cliënten en deelnemers aan de dagactiviteiten van groter belang dan het andere. Daarom heeft de cliëntenraad voor een aantal onderwerpen instemmingsrecht. Dit houdt in dat Coöperatie Hesterhuizen geen besluit mag nemen als de cliëntenraad het met dat voorgenomen besluit niet eens is. Onderwerpen waarvoor advies- of instemmingsrecht gevraagd moet worden zijn onder andere belangrijke wijzigingen in de organisatie, verbouwingen, voeding, veiligheid, voorzieningen, hygiëne, geestelijke verzorging en klachtenbehandeling. Daarnaast is de cliëntenraad ook bevoegd om ongevraagd te adviseren over aangelegenheden die voor cliënten en deelnemers van de dagactiviteiten van belang zijn, maar niet noodzakelijk onder het adviesrecht vallen.  Ook heeft de cliëntenraad het recht een lid voor de Raad van Toezicht voor te dragen. 

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat momenteel uit drie leden en overlegt gemiddeld vier keer per jaar. Daarnaast worden één of meer leden van de cliëntenraad af en toe uitgenodigd voor andere overleggen binnen Coöperatie Hesterhuizen om mee te praten. Een van de leden treedt op als voorzitter.

Wil je je ook aansluiten?

Vul het contactformulier in en we nemen contact met je op!

Contact opnemen