Home Cliënten Geschillenregeling Coöperatie Hesterhuizen

Geschillenregeling Coöperatie Hesterhuizen

Heeft u een klacht en komt u er met Cooperatie Hesterhuizen en met de tussenkomst van de klachtenfunctionaris respectievelijk de klachtencommissie niet uit? 

Dan kunt u als cliënt of zijn of haar vertegenwoordiger terecht bij de “Geschillencommissie Zorg Algemeen”, waar Coöperatie Hesterhuizen bij aangesloten is. De Geschillencommissie is onafhankelijk en onpartijdig. Geschillen worden op een praktische en laagdrempelige manier opgelost.​

Soort klachten

Klachten kunnen onder andere gaan over:

Meningsverschillen over de verleende zorg en het behandelplan
Schade die is ontstaan als gevolg van een (medische) fout tijdens de behandeling en verzorging door de zorginstelling (letselschade)
Tijdens het verblijf zoekgeraakte of beschadigde persoonlijke bezittingen zoals een bril, sieraden, kleding of schoenen (zaakschade)
De manier waarop de zorgaanbieder met u omging
Schending van de privacy.

Indienen van geschillen

Geschillen kunt u zowel digitaal als schriftelijk indienen.
De kosten zijn laag: u betaalt € 52,50,- klachtengeld. Geeft de Geschillencommissie u gelijk, dan krijgt u dit bedrag terug. De procedure is eenvoudig, zodat u geen advocaat nodig heeft. Bovendien is de uitspraak van de commissie bindend en is gewaarborgd dat een uitspraak altijd wordt nagekomen door de zorgaanbieder.
Voor de verdere informatie verwijzen wij u naar: de geschillen commissie.
http://www.degeschillencommissiezorg.nl