Home Cliënten Klachten en geschillenregeling Hesterhuizen

Klachten en geschillenregeling Hesterhuizen

​Ondanks het feit dat Coöperatie Hesterhuizen werkt aan continue verbetering van de kwaliteit van zorgverlening kan het voorkomen dat u als cliënt of cliënt vertegenwoordiger toch niet geheel tevreden bent over onze zorgverlening.

De redenen van uw ontevredenheid kunnen heel verschillend zijn. Misschien vindt u dat u niet de juiste behandeling hebt gekregen. Of u vindt dat u niet correct bent bejegend. Het kan ook zijn dat u vindt dat u ten onrechte bent afgewezen voor een bepaalde voorziening.

Ontevredenheid kan uiteindelijk uitmonden in een klacht. Klagen heeft echter een negatieve bijklank. Dat is lang niet altijd terecht. Klachten kunnen leiden tot verbetering van de zorg, voor uzelf of voor anderen.​

Download klachten en geschillenregeling