Home Cliënten Vergoedingen

Vergoedingen

Als je bij Coöperatie Hesterhuizen woont of dagbesteding afneemt krijg je diverse diensten aangeboden. Een aantal van deze diensten worden betaald vanuit je indicatie. Dit is afhankelijk van de leveringsvorm en de zorgwet. Zo is er de Wet Langdurige Zorg (WLZ) met een onderverdeling aan pakketten en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Sommige diensten betaal je zelf. Soms kunnen deze kosten gedeclareerd worden bij de zorgverzekering of kan een aanvraag voor deze dienst gedaan worden bij de gemeente (WMO-ondersteuning).

Een overzicht van de diensten die betaald worden van de WLZ in een bepaalde pakketvorm, vind je via de website van het Zorginstituut Nederland.

De aanvullende diensten welke worden aangeboden door leden van Coöperatie Hesterhuizen en de tarieven zijn op te vragen bij de leden

Eigen bijdrage

De kosten voor de zorg die Coöperatie Hesterhuizen biedt, worden betaald uit de betreffende zorgwet. Overheidsinstantie Centraal Administratie Kantoor (CAK) brengt echter wel een eigen bijdrage in rekening. 

Hoe hoog deze eigen bijdrage is, hangt af van je leeftijd, je inkomen en eventueel je gezinssamenstelling. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdrage voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). het innen van deze eigen bijdrage gaat buiten Coöperatie Hesterhuizen om.

Als je meer wilt weten over de eigen bijdrage, dan kun je de website van het CAK raadplegen (www.hetcak.nl) of een brochure aanvragen via het gratis telefoonnummer 0800-0087.

Op de site van het CAK kun je eveneens zelf nagaan hoeveel je aan eigen bijdrage moet betalen. 

Locaties Hesterhuizen

Zoek locatie