Home Coöperatie Hesterhuizen Kwaliteitswaarborging

Kwaliteitswaarborging

Coöperatie Hesterhuizen is een ZIN gefinancierde organisatie. Hierdoor moeten wij ons als organisatie houden aan het kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Het belangrijkste onderdeel van het kwaliteitskader is dat je je als zorgorganisatie continu ontwikkelt om de kwaliteit van zorg voor de cliënt te verbeteren.

Kwaliteitsjaarverslag

Jaarlijks dragen wij hiervoor onze verantwoording af in ons kwaliteitsjaarverslag. Dit is een verslag van de werkzaamheden, acties en ontwikkelingen van het afgelopen jaar, maar ook een vooruitblik naar komend jaar.

Ledenaudit

Het kwaliteitsjaarverslag wordt grotendeels gevuld door de input vanuit de leden. De jaarlijkse ledenaudit is hiervoor de basis.

Cooperatie Hesterhuizen is ISO gecertificeerd.