Samenwerken

Coöperatie Hesterhuizen is opgericht voor en door leden. Samenwerking is de basis voor ons bestaan. De samenwerking is zowel verplicht als vrijblijvend.

Verplicht

Zorg bieden brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Om deze verantwoordelijkheden met elkaar te kunnen borgen is samenwerking essentieel. Dit doen we met slimme software en technologie die voldoet aan de wetgeving op het gebied van privacy. Hierdoor blijft de uitwisseling van data beperkt, maar is de informatievoorziening optimaal. Ook voldoen we zo aan de wettelijke eisen en interne verantwoordingsprocessen voor het delen van cliënt administratiegegevens.

Vrijblijvend

Leden wisselen onderling kennis en ervaringen uit. Dit biedt nieuwe inspiratie en kennis. De gedeelde informatie kunnen leden vervolgens toepassen op hun eigen organisatie.