Home Medewerkersvertrouwenspersoon

Medewerkersvertrouwenspersoon

Graag wil ik me aan de medewerkers van Coöperatie Hesterhuizen voorstellen, ik vervul de rol van medewerkersvertrouwenspersoon voor de coöperatie.

Mijn naam is Sabine van Pelt, ik ben 54 jaar en woon in ’s-Hertogenbosch. Na mijn studie bestuurskunde heb ik verschillende functies vervuld in het bedrijfsleven en bij (zorg)organisaties. Sinds 2009 werk ik bij Facit, een bureau voor advies, onderzoek en training, gevestigd in Velsen-Noord. Als sinds de start bij Facit ben ik gewend om veel vanuit huis te werken of juist op locatie bij onze klanten in heel Nederland. Naast mijn onderzoekswerk, ben ik al een aantal jaren extern klachtenfunctionaris en/of vertrouwenspersoon, zowel voor cliënten, maar ook voor medewerkers, zoals bij Hesterhuizen. Om deze rol adequaat te kunnen vervullen heb ik diverse trainingen gevolgd bij Raad op Maat en Arbonet. Waarvoor kunnen jullie bij mij terecht? Een van de belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon is bereikbaar te zijn voor medewerkers die last hebben van ongewenst gedrag en hierover vertrouwelijk willen praten met iemand die niet direct betrokken is. Ongewenst gedrag is gedrag dat zo hinderlijk gevonden wordt, dat medewerkers erdoor belemmerd worden in hun werk. Het wordt een probleem wanneer betrokkenen gezamenlijk niet tot een oplossing komen. Sommige vormen van ongewenst gedrag zijn voor iedereen duidelijk: discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreigingen, roddelen, pesten en andere vormen van fysiek en psychisch geweld. Andere vormen zijn meer subtiel, maar kunnen evengoed het plezier in het werk sterk verminderen. Het is belangrijk dat bij ongewenst gedrag snel actie wordt ondernomen. Blootstaan aan ongewenst gedrag veroorzaakt in bijna alle gevallen stress en kan leiden tot psychische- en/of lichamelijke klachten. Er is geen reden om zonder meer aan te nemen dat anderen met opzet zonder respect handelen. Het kan zijn dat de veroorzaker zich niet bewust is van het feit dat hij/zij een collega tot last is. Het beste is daarom dat de betrokkene de veroorzaker erop wijst dat diens gedrag als ongewenst, beledigend of zelfs bedreigend wordt ervaren. Degene die er last van heeft kan ook iemand die hij/zij vertrouwt vragen om het de veroorzaker te vertellen, bijvoorbeeld de leidinggevende, een goede collega of medestudent. Een andere mogelijkheid is contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Zoeken naar een oplossing is in alle gevallen beter dan er niets aan doen. De medewerkersvertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zal waar mogelijk advies geven. In sommige situaties verwijst hij/zij mensen door naar bijvoorbeeld (bedrijf)maatschappelijk werk of mediation en bij specifieke P&O-problematiek naar een personeelsconsulent. Medewerkers kunnen ook contact opnemen om alleen even (telefonisch) van gedachten te wisselen over een situatie, welke mogelijkheden er zijn of om vooral gehoor te krijgen. Medewerkers bepalen zelf wat de al dan niet te nemen stappen zullen zijn en geven ook zelf het tempo aan. Melding van ongewenst gedrag (bij de vertrouwenspersoon) in een vroeg stadium biedt de grootste kans op het stoppen van ongewenst gedrag en op normalisering van de werksituatie. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft ervaring met het hanteren van deze problematiek. Zij denkt met de betrokkene mee en adviseert bij het zoeken naar mogelijkheden om het ongewenste gedrag te stoppen. Zo kan zij begeleiden bij het in gesprek gaan met de veroorzaker of doorverwijzen naar geëigende hulp. Ik ben te bereiken via het algemene nummer van Facit: 0251 - 212 202

Klokkenluidersregeling Hesterhuizen