Home Actueel Nieuw Kader voor toetsen van pgb-vaardigheid beschikbaar

27 augustus 2019 Nieuw Kader voor toetsen van pgb-vaardigheid beschikbaar

Over welke kennis en vaardigheden moet iemand beschikken om als budgethouder, vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp te kunnen werken met een persoonsgebonden budget (pgb)?

Op 26 augustus 2019 lanceerden de VNG, het ministerie van VWS, ZN en Per Saldo een 10-puntenlijst pgb-vaardigheid waarmee dit getoetst kan worden.

De checklist is opgesteld voor pgb's in de Wmo, de Jeugdwet, de Zvw en de Wlz. Aan de hand van een lijst van 10 punten kan men controleren of iemand pgb-vaardig is. Dat geldt voor zowel de budgethouder als voor een vertegenwoordiger of gewaarborgde hulp. Het pgb biedt keuzevrijheid en flexibiliteit, maar brengt ook verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Het is dus belangrijk dat bij de instroom heel goed gekeken wordt naar de motieven van mensen voor de keuze van een pgb, of alle aspecten van het pgb bekend zijn of dat er nog enige toerusting nodig is. Hiertoe is het uniforme 10-puntenkader ontwikkeld. Het geeft potentiële budgethouders de mogelijkheid een goed gemotiveerder keuze te maken tussen pgb en zin. En het helpt verstrekkers om het goede gesprek over deze keuze te voeren en gemotiveerd aan te geven waarom een pgb wel of niet wordt toegekend.

Het doel van de checklist is om potentiële pgb-houders te informeren over welke taken, kennis en vaardigheden er zoal komen kijken bij een pgb. Door hen goed te informeren, zijn zij beter toegerust om een bewuste keuze te maken voor het pgb.

Zie verder: 'Wat moet ik weten en kunnen om een persoonsgebonden budget (pgb) te beheren?' (Via Rijksoverheid, 26 augustus 2019). www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/pgb-vaardigheid

Over 10 punten kader: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/documenten/publicaties/2019/08/26/10-punten-pgb-vaardigheden


Terug naar overzicht