Home Voor wie? Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

De Nederlandse zorg wordt gestuurd door wetgeving, beleid en regels. Deze veranderen ieder jaar. Dat leidt tot vragen onder zorgondernemers.

Als coöperatie kunnen wij deze vragen beantwoorden en een duidelijk verhaal uitleggen aan onze leden. Daarnaast maken wij de uitvoering van het zorgbeleid in de praktijk en de vragen van onze leden bespreekbaar bij stakeholders en beleidsmakers.

Als ik lid ben, hoe voldoe ik aan de eisen van het kwaliteitskader?

Coöperatie Hesterhuizen zorgt met alle leden voor een gezamenlijk beleid. Hierdoor voldoen alle leden aan de eisen van het kwaliteitskader. We hebben afgestemd op het kwaliteitskader een kwaliteitsagenda opgesteld waarin we met onze leden stap voor stap werken aan alle gemaakte afspraken en borgen van de wettelijke eisen. Coöperatie Hesterhuizen is als zorginstelling verplicht de mening en ervaringen van cliënten te bevragen. We gebruiken daarvoor een instrument uit de “waaier” een goedgekeure methodiek, van Ipso Facto. Hiermee krijgen een mooi overzicht van de meningen, ervaringen en waarderingen van alle cliënten op de verschillende locaties.

Jaarlijks publiceren wij een kwaliteitsverslag waarin Coöperatie Hesterhuizen en dus ieder lid verantwoording aflegt over kwaliteit, besteding van zorggelden en realisatie van doelen.

Hoe gaat het als de inspectie op bezoek komt?

De inspectie ziet Coöperatie Hesterhuizen als één organisatie. Ze komen niet bij de afzonderlijke leden op bezoek. We hebben bij onze start een bezoek gehad en zijn positief beoordeeld, een volledig verslag van dit bezoek is terug te vinden op de website van de inspectie. Het is en blijft van belang dat ieder lid afzonderlijk zorgdraagt dat alle werkwijzen en processen conform de eisen van de inspectie zijn geborgd en dat er naar gehandeld wordt. Daar ondersteunen wij de leden ook bij, onder meer door ieder jaar een audit uit te voeren waarin we de verwachtingen van het toezicht kader meenemen. Mocht de inspectie een bezoek brengen dan zijn we goed voorbereid en kunnen we met vertrouwen de toetsing tegemoetzien.

Ik wil mijn cliënten met PGB omzetten naar zorg in Natura, kan dat via de Coöperatie?

Ja, dat kan. Zorg in Natura heeft een aantal voordelen zoals minder administratie en meer zekerheid op de lange termijn. Ook is de tariefstelling gunstiger.

De cliënt moet zelf akkoord zijn met de omzetting en een verzoek via een speciaal formulier indienen bij het zorgkantoor. Er moeten een aantal overeenkomsten (rond zorg en privacy) op naam van de Coöperatie komen. Ook moet de cliënt worden ingevoerd in het Zorgdossier O.N.S. De inkoop bij het Zorgkantoor en betaling voor de zorg verloopt dan via de Coöperatie.

Ik moet me ieder jaar verantwoorden bij de gemeente over de geleverde zorg hoe kom ik aan een accountantsverklaring voor de zorg?

Via de jaarrekening van de coöperatie voldoet een lid ook aan de eisen van de gemeente.

Er hoeven dus ook geen extra kosten meer te worden gemaakt voor een aparte accountantsverklaring. Deze zitten allemaal in de dienstverlening en bijdrage verwerkt!

Ik heb geen Raad van Toezicht, moet ik die wel hebben?

Coöperatie Hesterhuizen heeft een eigen Raad van Toezicht. Zij ziet toe vanuit een onafhankelijke positie op de kwaliteit van de geleverde zorg en de doelmatigheid van de bestede zorggelden. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de coöperatie zijn maatschappelijke opdracht op een ordentelijke wijze vervult. Als lid van de coöperatie val je automatisch onder dit toezicht. Je hoeft geen eigen Raad van Toezicht meer te hebben.

Ik krijg een financieel probleem omdat er te veel tijd zit tussen de bevoorschotting en het ontvangen van de zorggelden. Kan de coöperatie mij helpen?

Wanneer je een tijdelijk probleem hebt met je financiering van je uitgaven (liquiditeit) dan kunnen wij samen een plan op stellen. Er zijn mogelijkheden die we kunnen bespreken en inzetten, afhankelijk van de situatie.

Ik geef WlZ zorg, maar hoe krijg ik een contract met het zorgkantoor? Hoe krijg ik een toelating?

Onze ervaring leert dat zorgkantoren het contracteren van kleine zorgaanbieders kritisch beoordelen. Continuïteit van zorg en de mogelijkheden van de organisatie om te voldoen aan de gestelde eisen worden vaak in twijfel getrokken. De Coöperatie heeft goede contacten met het zorgkantoor, bij de meesten ook een inkooprelatie. Dit maakt dat we makkelijk aan tafel komen.

Ik ben nog een startende ondernemer, maar ik wil graag al lid worden. Kan dat?

Nee, niet meteen. Maar wel kan je contact houden met de coöperatie en ondersteuning regelen. De coöperatie richt zich vooral op al wat langer actieve zorgondernemers. Als startende ondernemer moet je nog veel ontwikkelen, een businessplan schrijven, je zorgvisie en zorgprogramma beschrijven. Kortom je ideaal moet handen en voeten krijgen. Wij hebben twee coaches die aan ons verbonden zijn. Zij kunnen je heel goed begeleiden bij de realisatie van je zorgonderneming. Zij doen dit op dusdanige wijze dat als de organisatie er klaar voor is, er een grote kans is dat een beoogd lid het screening programma goed en positief doorloopt. Je krijgt via de coaches al wel veel kennis en materialen van de Coöperatie aangereikt