Home Voor wie? Voordelen

Voordelen

Wij bieden zorgondernemers die zich bij ons aansluiten:

 • Delen en opdoen van kennis en ervaring met andere leden
 • Minimale bureaucratie
 • Centrale inkoop van zorg
 • Gebruik van een ingericht ONS systeem
 • Jaarrekening en controle
 • Naleving Zorgbrede Governance code
 • Een centrale Raad van Toezicht
 • Kwaliteitskader GZ
 • Centrale Cliëntenraad
 • Coöperatie is lid van de BVKZ
 • Via de coöperatie korting op zelfstandig lidmaatschap BVKZ
 • Voldoen aan de eis van het lid zijn van een branchevereniging. 
 • Behandelexpertise