Home Voor wie? Voordelen

Voordelen

Wij bieden zorgondernemers die zich bij ons aansluiten:

 • Delen en opdoen van kennis en ervaring met andere leden
 • Minimale bureaucratie
 • Centrale inkoop van zorg
 • WTZI-toelating
 • Gebruik van een ingericht ONS systeem
 • Jaarrekening en controle
 • Naleving Zorgbrede Governance code
 • Een centrale raad van toezicht
 • Kwaliteitskader GZ
 • Centrale cliëntenraadpleging
 • Lidmaatschap BVKZ
 • Behandelexpertise