Home Coöperatie Hesterhuizen Dienstverlening

Dienstverlening

Coöperatie Hesterhuizen is een coöperatie voor kleinschalig georganiseerde zorg. Wij helpen onze leden met de WLZ-ZIN zorginkoop en zorg-contractering via het zorgkantoor. Wij voldoen aan alle eisen van inspectie en het zorgkantoor en hanteren de zorgbrede Governance code.

Daarnaast nemen wij een aantal zaken over als administratieve lasten, bureaucratie en scherp zijn op deadlines. Het in beeld houden en met u ten uitvoer brengen van alle kwaliteitseisen volgens het kwaliteitskader zorg is daarbij voor ons een leidend principe. Zo kunnen onze ondernemende leden doen waar zij beste zijn: het bieden van goede, warme en betrokken zorg. Zo staan zowel de ondernemers als de coöperatie optimaal in haar kracht.

Binnen de coöperatie Hesterhuizen zijn naast leden met een ruime ervaring in de zorg ook leden aanwezig die recentelijk hun droom hebben kunnen waarmaken. Binnen de coöperatie is juist ruimte voor deze mix van leden om daarmee onze krachten te bundelen en waar mogelijk te delen.

Wat doen wij voor de startende organisatie -de ondernemer met een idee? 

Startende ondernemers,maar ook zij die aan de vooravond staan van het ten uitvoer brengen van nieuwe initiatieven hebben profijt van ondersteuning in de wereld van de zorg. Als coöperatie willen wij hen een stap verder brengen om hun droom te realiseren. Wij bieden coaching aan die ondersteunen bij het maken van businessplan en een zorginhoudelijk plan. Ook kijken we naar alle wet en regelgeving waar je aan moet voldoen en die door de de coöperatie in haar kwaliteitssysteem is verankerd.

Wij hebben ervaren coaches, die weten wat er voor nodig is om een zorgorganisatie op te zetten. We maken hiervoor een stappenplan op maat. Samen kijken ze hoe of wat er nodig is om lid te worden van Hesterhuizen.

Dienstenpakket - de starters:

 • Coaching in het opzetten van de eigen organisatie
 • Door een stappenplan voldoen aan de eisen van de coöperatie
 • Opstellen documenten voor screening
 • Ondersteuning behalen positief advies van auditor
 • Opstellen businessplan
 • Training ONS – software cliëntadministratie en zorgplanbeheer
 • Training Qoden – software voor communicatie met Hesterhuizen

Wat doen wij voor onze leden?

Het aspirant-lid:al enige jaren ondernemer.

Zorgaanbieders die al enkele jaren zorg leveren en als lid willen aansluiten bij onze coöperatie worden gescreend. Wanneer blijkt dat er nog verbeterpunten zijn, wordt een ondernemer aspirant-lid. Als aspirant-lid krijg je een jaar de tijd om aan de ontwikkelpunten te werken. Daarna word je als ondernemer volwaardig lid. Hiervoor kan advies en begeleiding worden ingehuurd of aangevraagd via Hesterhuizen. Zo kan er gebruik gemaakt worden van de expertise van bestaande leden van de coöperatie.

Dienstenpakket  – Aspirant-leden:

 • Regelen contract zorgkantoor-zorgafsprakenBegeleiding en voldoen aan de ontwikkelafspraken
 • Begeleiding en advies op verzoek
 • Extra interne audits, controle op de zorg
 • Opstellen cliëntendossier in ONS
 • Voldoen aan het kwaliteitskader

Dienstenpakket  – leden

Een volwaardig lid heeft zijn eigen organisatie goed op orde en weet wat er bij de coöperatie gehaald en gebracht kan worden. De ondernemer werkt intensief samen met andere leden draagt bij aan de coöperatie door kennis en ervaring te delen.

Dienstenpakket  - Leden

 • Regelen contract zorgkantoor-zorgafspraken
 • Begeleiding en advies op verzoek
 •  Interne audits, controle op de zorg
 • Onderhoud cliëntendossier in ONS
 • Voldoen aan het kwaliteitskader
 • Ondersteuning bij organisatieontwikkeling
 • Netwerkcontacten