(026) 22 00 202
info@hesterhuizen.nl

Bekijk hier de voordelen en
​sluit je aan bij Hesterhuizen!

Voldoen aan criteria zorgkantoor
Trajectbegeleiding
Centraal inkooptraject

Advies en beoordeling
Gebruikmaking netwerk
Transparantie

Mede-eigenaarschap
Kennisdeling
Cliënt- en personeelsadministratie

COÖPERATIE HESTERHUIZEN

Coöperatie Hesterhuizen is de slimme oplossing om de kleinschalige zorgaanbieder in haar kracht te zetten namelijk het bieden van warme, betrokken en menswaardige zorg!

Coöperatie Hesterhuizen is ontstaan vanuit het besef dat je de krachten moet bundelen om goede zorg te laten samengaan met de eisen van politiek, cliënt en samenleving. We willen creatief en vindingrijk omgaan met bureaucratie. En soms zijn we zelf een beetje eigenwijs.

Ontstaan vanuit de passie voor mensen en goede zorg hebben alle leden een eigen onderneming. Ieder lid is en blijft zelfstandig ondernemer. De coöperatie koopt de zorg in en samen zorgen we voor een goede kwaliteit van zorg.
Door ervaring, kennis en expertise te bundelen kan ieder lid /ondernemer aan alle eisen voldoen.

Coöperatie Hesterhuizen verzekert zich van hoogwaardige expertise op gebied van wet en regelgeving. Wij hebben goede contacten met zorgkantoren. We zorgen dat we op de hoogte zijn van alle kwaliteitseisen. We nemen deel aan branche-overleggen en zorgen voor een goed netwerk.

De leden van de coöperatie zorgen samen dat je als individueel lid voldoet aan alle wet en regelgeving, goede kwaliteit levert en financieel gezond blijft.

Als individueel lid en ondernemer kun je daardoor dicht bij je passie blijven: het realiseren van warme goede zorg en persoonlijke aandacht voor degene die dat nodig heeft. De zaken waar kleinschalige zorg groot in is.

Als zorgondernemer geniet u door toetreding bij Hesterhuizen van diverse voordelen

NIEUWS