(026) 22 00 202
info@hesterhuizen.nl

Bekijk hier de voordelen en
​sluit je aan bij Hesterhuizen!

Voldoen aan criteria zorgkantoor
Trajectbegeleiding
Centraal inkooptraject

Advies en beoordeling
Gebruikmaking netwerk
Transparantie

Mede-eigenaarschap
Kennisdeling
Cliënt- en personeelsadministratie

COÖPERATIE HESTERHUIZEN

Hesterhuizen is de ondersteunende overkoepelende coöperatie voor alle zorgondernemers.

Coöperatie Hesterhuizen biedt innovatieve zorgondernemers, kleinschalige zorginitiatieven en gezinshuizen de mogelijkheid om maximale energie in de zorg te steken dankzij een uitgebreid pakket aan ondersteuning en dienstverlening.

Onze coöperatie bestaat uit een overkoepeld netwerk van vele kleinschalige woonvormen voor volwassenen, gezinshuizen en dagbestedingslocaties met allen een eigen sfeer en karakter. Het ene Hesterhuis staat middenin een woonwijk, het andere Hesterhuis in het buitengebied. De zorgondernemers en hun werknemers hebben de regie van de zorg in eigen handen, waardoor de juiste zorg op maat wordt geleverd. Zo is ieder Hesterhuis uniek van karakter, net als ieder gezin, ieder mens en ieder kind.
Je vindt onze Hesterhuizen door het hele land: in alle provincies en regio’s.

Als zorgondernemer geniet u door toetreding bij Hesterhuizen van diverse voordelen

NIEUWS

  • Geplaatst op 7 March 2018

    Zorgboerderijen zijn kunnen hoogwaardige voorziening zijn voor verschillende doelgroepen ! zo luidt de conclusie van het onlangs verschenen  onderzoek van Zon MW. " In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft ZonMw van 2011 tot 2017 het programma Landbouw en Zorg uitgevoerd. Dit programma is opgesteld in nauwe samenwerking met het ministerie van VWS, de Federatie Landbouw en Zorg en de Taskforce Multifunctionele Landbouw. Het programma had tot doel om de kwaliteit van de zorglandbouw te stimuleren, onder andere door het effect van deze zorg (beter) te onderbouwen en de zorg- en landbouwsector dichter bij elkaar te brengen. Uit de studies blijkt dat zorgboerderijen een waardevolle, kwalitatief hoogwaardige voorziening kunnen zijn voor verschillende doelgroepen. Dit geldt zowel voor boerderijen die dagbesteding aanbieden als voor de boerderijen met 24-uurszorg. De soms nog aanwezige beeldvorming dat zorgboerderijen hun succes vooral aan hun ‘aaibaarheid’ te danken hebben, kan met deze kennis bestreden worden.” Zie voor het gehele onderzoeksrapport: https://www.kcwz.nl/doc/doelgroepen/Programma_Landbouw_en_Zorg_resultaten%202011-2017.pdf Peter van Vliet

  • Geplaatst op 27 February 2018

    Ook in 2018 werkt Coöperatie Hesterhuizen voor de goede verwerking van klachten van cliënten samen met de Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht. De dienstverlening van deze stichting is op een hoog professioneel niveau en draagt mede zorg dat onze cliënten, wanneer zij een klacht hebben, goed worden gehoord en ondersteund. Peter van Vliet Directeur bestuurder Coöperatie Hesterhuizen