Onze visie en missie

Een slimme oplossing om de kleinschalige zorgaanbieder in haar kracht te zetten.

Onze Missie

De leden van Coöperatie Hesterhuizen geloven in de kracht van kleinschalige zorg en de meerwaarde die dit biedt voor de samenleving. Wij zijn er voor mensen die (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben om volwaardig deel uit te kunnen maken van de samenleving. ​

Onze missie is het professioneel ontzorgen van zorgondernemers, kleinschalige zorginitiatieven en gezinshuizen zodat zij als zorgverlener, initiatief of onderneming optimaal in hun kracht kunnen staan. ​
Door kennis, ervaring en expertise te bundelen en te delen met onze leden wordt kleinschalige zorg hoogwaardige zorg!

Onze Visie

De zorg in Nederland moet voldoen aan strenge eisen, wetten en regelgeving. We helpen cliënten die tijdelijk of langdurig afhankelijk zijn van zorg en of hulpverlening. Dat moet goed geregeld zijn en geborgd worden. ​ Maar in Nederland kennen we ook een voortdurende verbeter- en vernieuwingsdrang. Er komen steeds nieuwe regels, richtlijnen en protocollen bij vanuit zowel Nederlandse als Europese wet- en regelgeving. Daarbovenop hebben gemeenten en zorgkantoren ook hun eisen. ​

Wanneer zorgondernemers hier niet aan voldoen, zijn er sancties. Het op de hoogte blijven en voldoen aan al deze regels en wetgeving is voor een kleine zorgaannemer bijna een dagtaak! Deze bureaucratie staat vaak ver van hun bed. Ook ontbreekt het hen aan kennis, expertise en (financiële) middelen. Wij zien de onmacht om het allemaal voor elkaar te krijgen. En de passie waar mee men begon, goede zorg voor mensen, dreigt daarmee te verdwijnen. ​

De leden van de coöperatie helpen kleinschalige zorgaanbieders om in hun kracht te staan. Door het bundelen van kracht, kennis en kunde kunnen zij betrokken en menswaardige zorg bieden. Door samenwerking en samen delen.

Terug naar Hesterhuizen